Investice do soukromě vlastněných malých a středních podniků

Předpokládáme potenciál v oblasti malých a středních podniků, včetně jejich financování. Proto vznikl BHS Private Equity Fund, který investuje do malých a středních podniků v ČR a SR s cílem urychlit jejich růst a investorům nabídnout velmi zajímavé zhodnocení.

BHS Private Equity Fund cílí na zhodnocení finančních prostředků nad 15 % ročně. Minimální investice do fondu činí 125 000 EUR dle aktuálního kurzu (tj. +/- 3,5 milionu CZK), přičemž cílová hodnota aktiv je 500 milionů CZK (bez bankovního financování). Investice budou použity na rozvoj vybraných firem s cílem zvýšení jejich budoucí hodnoty. Rizika budou minimalizována tím, že do jednoho projektu nebude investováno více než 35 % z hodnoty majetku fondu. Přednost bude dávána stabilnějším podnikům s dobrou historií a kvalitním manažerským týmem. Fond se bude aktivně podílet na strategickém řízení společností v portfoliu. Bude podporovat především expanzi na nové trhy, zvyšování zisku investicemi do vývoje výrobků/služeb s vyšší přidanou hodnotou a do zvyšování produktivity a do efektivity řízení podniku. Fond bude také podporovat optimalizaci výrobních prostředků a provozu.

Cíleným výběrem strategických investorů chce fond získávat při konečném prodeji těchto firem strategickou prémii, což bude přispívat k nadstandardnímu zhodnocení vloženého kapitálu.

Fond se nebude specializovat na určité odvětví. Bude vyhledávat příležitosti napříč obory, které produkují vysokou přidanou hodnotu, jako například zdravotnické potřeby a technologie, chemie, optika, přesné strojírenství, informační technologie, bezpečnostní a monitorovací systémy, systémy pro úsporu energií atd.

Investice je plánována na pět a více let. Vstupní poplatek činí maximálně 2 % a roční poplatek za správu 2 %. V případě zpětných prodejů je u investorů – fyzických osob aplikována 15% daň z výnosu v prvních třech letech, v dalších je pak sazba daně 0 %. Aktuální sazba daně ze zisku platná pro fond je 5 %.

Příklady investičních cílů

Projekt Obor Equity Příležitost Strategie
Výroba energie Výrobce zařízení
pro výrobu energie a tepla
v parních systémech
40 mil. Kč Akvizice většinového podílu
výrobce speciálních zařízení
pro energetický průmysl
Vybudování mezinárodní
distribuční sítě, expanze
a následný prodej strategickému
partnerovi
Gumárenství Výrobce speciálních
gumových směsí
20 mil. Kč Akvizice většinového podílu
a podpora globální expanze
společnosti vyvíjející a vyrábějící
unikátní gumové směsi
Kompletace technologické linky,
podpora R&D a prodej
strategickému partnerovi
Spotřební zboží Výrobce luxusní značky
spotřebního zboží
20 mil. Kč Akvizice a následná revitalizace
výroby a podpora rozvoje
zboží pod historickou značkou
Restart výroby, investice do
podpory prodeje, synergická
spolupráce s předními českými
sklářskými firmami a prodej
strategickému investorovi
Strojírenská výroba Výrobce speciálních zařízení
pro ropný průmysl (těžba)
a námořní dopravu
20 mil. Kč Akvizice výrobce speciálních
zařízení pro těžbu ropy
Rozšíření portfolia produktů, vybu-
dování prodejních kanálů a od-
prodej strategickému investorovi
Strojírenská výroba Výrobce zařízení pro ropný
průmysl (zpracování ropy)
40 mil. Kč Akvizice výrobce zařízení
pro rafinerie ropy
Posílení pracovního kapitálu,
podpora mezinárodního prodeje
a exit strategickému investorovi
Vstřikování plastů a kovů Výrobce náročných součástí,
zejména optických systémů,
pro automobilový průmysl
50 mil. Kč Akvizice výrobce speciálních
částí pro automobilový průmysl
Akvizice a následná diverzifikace
zákaznického portfolia
a geografická expanze
Průmyslové magnety Výrobce průmyslových
magnetů
10 mil. Kč Růstový kapitál Podpora mezinárodní expanze
výrobce sofistikovaných
průmyslových magnetů
Software Virtuální data room 30 mil. Kč Kombinace akvizice minoritního
podílu a poskytnutí růstového
kapitálu
Podpora expanze společnosti
vyvíjející a poskytující unikátní
cloudová řešení
Lázně / Domov pro seniory Provozování lázeňského
hotelu / domova pro seniory
50 mil. Kč Akvizice většinového podílu
v lázeňském hotelovém
komplexu
Na základě vhodné platformy
vytvořit síť zařízení a její
odprodej mezinárodnímu
provozovateli

Kontakt

BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax:+420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz

BHS Fund II. - Private Equity,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Bohumil Pavlica
Alternative Investments & Corporate Finance Manager
Tel. 255 710 724
Ing. Jan Kuthan
Member of the Supervisory Board
Tel. 255 710 734
Anežská 986/10, Staré Město,
110 00 Praha 1
IČ: 03846784
DIČ: CZ03846784
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 20487
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.
Odeslat

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více