Cíle fondu

Fond je založen za účelem dlouhodobého zhodnocování investovaného kapitálu formou investic do českých a slovenských soukromých společností s cílem urychlit jejich růst a tím maximalizovat jejich hodnotu zejména podporou:

  • optimalizace výrobních prostředků
  • expanze na nové trhy
  • vývoje nových výrobků a služeb
  • zvyšování produktivity
  • zvyšování efektivity řízení

Investice do soukromě vlastněných malých a středních podniků

V České republice existuje více než milion malých a středních podniků (MSP), tj. přes 99 % všech podniků. Tyto podniky zaměstnávají téměř 1,8 milionu zaměstnanců, na vývozu se podílí cca 51 % a na dovozu cca 56 %. Dvě třetiny těchto podniků hodlají v příštích pěti letech investovat do svého rozvoje, a budou proto potřebovat finanční prostředky. A právě zde se naskýtá velký prostor pro soukromý kapitál, který v ČR v oblasti MSP zatím nebyl příliš aktivní. Působí zde nejen velmi málo profesionálních investorů, ale také roční investice soukromého kapitálu odpovídají jen 0,09 % HDP, což je oproti průměru, který v EU činí 0,25 %, stále velmi málo.

Vzhledem k tomuto stejně jako k ekonomickému oživení, ke kterému dochází, můžeme očekávat velkou poptávku po investicích ze soukromých zdrojů. Proto BH Securities a.s. přichází s BHS Private Equity Fund, který bude investovat do malých a středních podniků v ČR a SR s cílem urychlit jejich růst a investorům nabídnout velmi zajímavé zhodnocení.

Proč zajímavé? Protože tento typ investice nabízí investorům nadstandardní zhodnocení. Průzkumy ukazují, že v dlouhodobém horizontu třiceti let dosahují tyto investice průměrně o 7 % vyšších výnosů než investice například do dividendových akcií. V období recese dokonce ještě o 15,5 % více.

BHS Private Equity Fund očekává zhodnocení finančních prostředků nad 15 % ročně. Minimální investice do fondu činí 125 000 EUR dle aktuálního kurzu (tj. +/- 3,5 milionu CZK), přičemž cílová hodnota aktiv je 500 milionů CZK (bez bankovního financování). Investice budou použity na rozvoj vybraných firem tak, aby se zvýšila jejich hodnota. Rizika budou minimalizována tím, že do jednoho projektu nebude investováno více než 35 % z hodnoty majetku fondu. Přednost bude dávána stabilnějším podnikům s dobrou historií a kvalitním manažerským týmem. Fond se bude aktivně podílet na strategickém řízení společností v portfoliu. Bude podporovat především expanzi na nové trhy, zvyšování zisku investicemi do vývoje výrobků/služeb s vyšší přidanou hodnotou a do zvyšování produktivity a do efektivity řízení podniku. Fond bude také podporovat optimalizaci výrobních prostředků a provozu.

Cíleným výběrem strategických investorů pak bude fond získávat při konečném prodeji těchto firem strategickou prémii, což bude přispívat k nadstandardnímu zhodnocení vloženého kapitálu.

Fond se nebude specializovat na určité odvětví. Bude vyhledávat příležitosti napříč obory, které produkují vysokou přidanou hodnotu, jako například zdravotnické potřeby a technologie, chemie, optika, přesné strojírenství, informační technologie, bezpečnostní a monitorovací systémy, systémy pro úsporu energií atd.

Investice je plánována na pět a více let. Vstupní poplatek činí maximálně 2 % a roční poplatek za správu 2 %. V případě zpětných prodejů je u investorů – fyzických osob aplikována 15% daň z výnosu v prvních třech letech, v dalších je pak sazba daně 0 %. Aktuální sazba daně ze zisku platná pro fond je 5 %.

Příklady investičních cílů

Projekt Obor Equity Příležitost Strategie
Výroba energie Výrobce zařízení
pro výrobu energie a tepla
v parních systémech
40 mil. Kč Akvizice většinového podílu
výrobce speciálních zařízení
pro energetický průmysl
Vybudování mezinárodní
distribuční sítě, expanze
a následný prodej strategickému
partnerovi
Gumárenství Výrobce speciálních
gumových směsí
20 mil. Kč Akvizice většinového podílu
a podpora globální expanze
společnosti vyvíjející a vyrábějící
unikátní gumové směsi
Kompletace technologické linky,
podpora R&D a prodej
strategickému partnerovi
Spotřební zboží Výrobce luxusní značky
spotřebního zboží
20 mil. Kč Akvizice a následná revitalizace
výroby a podpora rozvoje
zboží pod historickou značkou
Restart výroby, investice do
podpory prodeje, synergická
spolupráce s předními českými
sklářskými firmami a prodej
strategickému investorovi
Strojírenská výroba Výrobce speciálních zařízení
pro ropný průmysl (těžba)
a námořní dopravu
20 mil. Kč Akvizice výrobce speciálních
zařízení pro těžbu ropy
Rozšíření portfolia produktů, vybu-
dování prodejních kanálů a od-
prodej strategickému investorovi
Strojírenská výroba Výrobce zařízení pro ropný
průmysl (zpracování ropy)
40 mil. Kč Akvizice výrobce zařízení
pro rafinerie ropy
Posílení pracovního kapitálu,
podpora mezinárodního prodeje
a exit strategickému investorovi
Vstřikování plastů a kovů Výrobce náročných součástí,
zejména optických systémů,
pro automobilový průmysl
50 mil. Kč Akvizice výrobce speciálních
částí pro automobilový průmysl
Akvizice a následná diverzifikace
zákaznického portfolia
a geografická expanze
Průmyslové magnety Výrobce průmyslových
magnetů
10 mil. Kč Růstový kapitál Podpora mezinárodní expanze
výrobce sofistikovaných
průmyslových magnetů
Software Virtuální data room 30 mil. Kč Kombinace akvizice minoritního
podílu a poskytnutí růstového
kapitálu
Podpora expanze společnosti
vyvíjející a poskytující unikátní
cloudová řešení
Lázně / Domov pro seniory Provozování lázeňského
hotelu / domova pro seniory
50 mil. Kč Akvizice většinového podílu
v lázeňském hotelovém
komplexu
Na základě vhodné platformy
vytvořit síť zařízení a její
odprodej mezinárodnímu
provozovateli

2015 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více