Prvotní posouzení aktiva
Soubor investičních příležitostí bude pravidelně monitorován a diskutován na úrovni investičního výboru, jenž bude konsenzuálně rozhodovat, která aktiva jsou dostatečně atraktivní, aby byla zařazena do fáze due diligence. Investiční výbor zároveň určí rozsah a formu a časový plán due diligence.

Due diligence
Budou posuzovány zejména personální, manažerské, komerční, tržní, finanční a právní okolnosti. V relevantních situacích pak bude posuzována kvalita pojištění podniků, vliv na životní prostředí, bezpečnost atd. V tomto procesu budou využívány jak interní zdroje (investiční tým, interní kapacity), tak profesionální externí poradci.

Předběžné rozhodnutí
V případě pozitivních výsledků due diligence předloží investiční tým investiční návrh investičnímu výboru. Návrh bude obsahovat podrobnou analýzu příležitosti, návrh struktury transakce a doporučení investiční strategie.

Audit
Investiční výbor vydá spolu se souhlasem k realizaci i doporučení pro finální právní a finanční audit, který bude proveden oprávněnými externími auditory.

Finální rozhodnutí
Na základě výsledku auditu, jehož součástí bude i kompletní návrh transakční dokumentace, doporučí investiční výbor realizaci, která bude podléhat schválení ředitelem investiční společnosti pro obhospodařování fondů.

Prodej/Exit
Investiční tým bude pravidelně monitorovat výsledky a obchodní a finanční plány portfoliových společností a posuzovat je v kontextu situace na relevantních trzích tak, aby vyhodnotil nejlepší příležitosti k realizaci (odprodeji) daného aktiva. Doporučení k prodeji bude investiční tým předkládat k posouzení investičnímu výboru. Realizace prodeje bude podléhat schválení ředitelem investiční společnosti pro obhospodařování fondů.

Kontakt

BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax:+420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz

BHS Fund II. - Private Equity,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Bohumil Pavlica
Alternative Investments & Corporate Finance Manager
Tel. 255 710 724
Ing. Jan Kuthan
Member of the Supervisory Board
Tel. 255 710 734
Anežská 986/10, Staré Město,
110 00 Praha 1
IČ: 03846784
DIČ: CZ03846784
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 20487
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.
Odeslat

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více